Πώς καταλαβαίνεις ότι μια γυναίκα κάνει καλό «κρεβάτι», χωρίς να έχεις πάει μαζι της…

Δέκα άντρες μας κούφαναν με τις απαντήσεις τους.