Πόσους Κύβους του Ρούμπικ μπορείς να φτιάξεις μέσα στο νερό ; [Video]

Πόσους κύβους του Ρούμπικ μπορείς να φτιάξεις μέσα στο νερό ;