Μια απίστευτη Ιστορία…. Πρέπει να την διαβάσετε.

Κατά τη διάρκεια μιας ληστείας τραπέζης, ένας εκ των ληστών φώναξε σε όλους τους ευρισκόμενους μέσα στην τράπεζα: