Πτώση κλαδιού – Άμα δεν είναι η ώρα σου….

Άμα δεν είναι η ώρα σου… και ο Θεός έχει άλλα σχέδια για σένα…. Αυτός ο Άντρας στάθηκε τόσο μα...