Λένε ότι πίσω από έναν μεγάλο άντρα, κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα!!

Αλήθεια είναι. Και όταν ο Θεός κάνει να συμβεί αυτό πολλές φορες στη ζωή σου,και εσύ, αυτές τις μεγάλες γυναίκες…