Να γιατί έχουν τρύπα τα καπάκια των στυλό…

Υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που το καπάκι του στυλό σας έχει μια τρύπα στην κορυφή του… Έχει να κάνει με...