Πέθανε ο πατριάρχης των αλλαντικών, Παναγιώτης Νίκας. Ήταν ο πρώτος που παρήγαγε το παριζάκι και πούλησε την αλλαντοβιομηχανία έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ…

Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος που είχε καταφέρει μαζί με τον Λουμίδη να κάνει το όνομα του συνώνυμο με το προϊόν...