Χιου Χέφνερ Playboy : Τι έπαθε από τα πολλά Viagra!

Χιου Χέφνερ. Ο άνθρωπος που συνέβαλε στην έλευση της σεξουαλικής επανάστασης τη δεκαετία του ’60 με την ίδρυση του Playboy...