Πώς βγήκε η φράση «σαρδανάπαλος»

Ο έκκλητος βίος του μυθικού βασιλιά των Ασσυρίων από τον οποίο προέκυψε ο χαρακτηρισμός Ως «σαρδανάπαλους» χαρακτηρίζουμε ανθρώπους ηδυπαθείς, άσωτους,...