Τέλος η θερινή ώρα; -Τι αποφασίζει τώρα η Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης της θερινής ώρας, μια κίνηση που ίσως φέρει τέλος στο πήγαινε-έλα των ρολογιών...