Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης εξηγεί τι είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική.