Τι κάνουν οι ιερόδουλες όταν γεράσουν – Η ζωή μετά τη σύνταξη από τα κόκκινα φανάρια

Άραγε τι γίνονται οι ιερόδουλες όταν γεράσουν; Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές, λόγω επαγγέλματος… δεν έχουν φτιάξει...