Εννέα χρόνια εισέπραττε τη σύνταξη του νεκρού πατέρα του | Πήρε πάνω από 150.000 ευρώ

Το ποσό που απαιτεί από αυτόν πλέον το δημόσιο, έχει φτάσει με τόκο 5% στα 209.564 ευρώ