Γιατί λέμε τη φράση Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας;

Ξέχωρα από τον άνθρωπο, ο λαγός έχει και έναν άλλον εχθρό, την κουκουβάγια. Και οι διαφορές τους είναι ενοικιοστασιακές.