Από πού βγήκε η φράση Του κ@λου τα εννιάμερα

Υπάρχουν δύο αναφορές σχετικές με την προέλευση της φράσης. Η πρώτη (και εδώ μάλλον χρειαζόμαστε έναν ειδικό πρωκτολόγο για να...