Από πού βγήκε η έκφραση “Μαμμόθρεφτο”;

Η έκφραση προήλθε από τον τρόπο που γεννούσαν οι γυναίκες τα παλιότερα χρόνια.