Γιατί λέμε τη φράση «Του έδωσε τα παπούτσια στο χέρι»

Με τη φράση αυτή εννοούμε ότι κάποιον τον διώχνουμε, τον απολύουμε από τη δουλειά του για διάφορους λόγους.