Απότομη πλημμύρα καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της [Video]