Ξέρεις γιατί λέμε τη φράση Του έβαλε τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι;

Όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, διατηρούσαν στα παλάτια τους νάνους, για να τους διασκεδάζουν στα συμπόσια τους. Οι «τζουτζέδες» αυτοί...