Προσπαθεί να αλλάξει λάστιχο σε ένα φορτηγό! ! [Video]

Τι λέτε! ΘΑ τα καταφέρει?